VARFÖR LEKPLATSBESIKTIGA

Många olyckor

Konsumentverket har beräknat att c:a 19 000 olyckor sker på lekplatser och skolgårdar varje år. Många av dessa olyckor leder till akutläkarvård Över 60% av olyckorna sker på skolgårdaer. Cirka 40% sker vid övriga lekplatser De flesta olyckorna beror på att fallutrymme och stötdämpande underlag inte uppfyller kraven. Sådana fakta leder till att lekplatsbesiktning och tillsyn bör vara ett högprioriterat område för kommuner, bostadsrättsföreningar och liknande.

Anmäl fel

Det är viktigt att en lekplats inte förfaller. Om något är trasigt eller verkar felaktigt ska du klaga hos den som är fastighestägaren. Det är viktigt att mått och avstånd är riktiga för att lekande barn inte ska riskera att fastna med kläder eller kroppsdelar och göra sig illa.

Fastighetsägaren ansvar

Fastighetsägaren som till exempel kommunen, en skola, bostadsbolag, eller bostadsrättsföreningar, har ansvar för att lekplatsens egenskaper upprättshålls plan- och bygglagen (PBL). Ansvaret för att utrustning ska vara säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL).

Besiktning av Lekland

Extra Krav

Många lekland har så kallade ”helt inneslutna lekredskap”, t ex lekredskap som är helt inneslutna i en tredimensionell nätkonstruktion. För denna typ av lekredskap finns extra krav beskrivna i del 10 i standarden om lekredskap.

Vem har ansvaret

Driftsansvarig för leklandet ansvarar för att upprätta en besiktningsplan där man noggrant anger vad som bör kontrolleras vid respektive besiktning och hur eventuella fel hanteras.

Lekplatsbesiktning AB hjälpte Konsumentverket med Rapport 2011:19 Marknadskontroll av säkerheten på lekland.

Parkour/freerunning

Alla kan träna parkour!

Parkour anläggningarna växer i Sverige. Vi på Lekplatsbesiktning är med och utvecklar standarder för Europa och Sverige.