Underlag. Stötdämpande

Besiktning av stötdämpande underlag

För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall från lekredskap är det viktigt att det stötdämpande underlaget oavsett typ av underlag är av rätt kvalitet samt att det är installerat enligt de instruktioner och anvisningar som krävs enligt leverantörer och Svensk standard (SS-EN 1176-1177:2008).

Vi kan i dag besiktiga enligt SS-EN 1177:2008 dels i laboratorie men främst ute på lekplatsen, vilket är det enda och trovärdiga sättet att prova dess stötdämpande förmåga. Vi har naturligtvis goda kunskaper och utbildning i användandet av denna provningsmetod (HIC provning).

Efter nyanläggning eller renovering av en lekplats måste redskap och det stötdämpande underlaget besiktigas innan lekredskapen tas i bruk. Mark eller fastighetsägaren är ansvarig för att lekplatsen sköts och underhålls, samt att eventuella säkerhetsrisker åtgärdas så inte barn råkar ut för olyckor som de själva inte kan förutse

Vår provutrustning är vida överlägsen andra provutrustningar på marknaden, då provsonden släpps genom ett ledat fritt fall och inte ett fall där man släpper provsonden för hand eller med hjälp av en gripklo. Vi utför prov på alla gummibeläggningar och stötdämpande gummiplattor som finns på marknaden idag. Prov kan även utföras på lösfyllnadsmaterial eller andra typer av naturmaterial. När det gäller sand eller grus kompletteras provet med en siktanalys enligt SS-EN 933-1.

Roland Grass Casalini
Certifierad Besiktningsförrättare
Provning av stötdämpande underlag

Mobil: 0046(0)709 46 11 36
Telefax: 0046(0)8-551 703 15
E-post: rolle@lekplatsbesiktning.se