Välkommen

Trygg och säker lekmiljö

FRG Lekplatsbesiktning AB 

erbjuder tjänster för att skapa en trygg och säker inne & utemiljö.


  • Besiktning av nyanlagda lekplatser och utegym.
  • Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och fitnessutrustning. Enligt gällande standard SS-EN 1176:2017 och SS-EN 16630:2015.
  • Konsultation inför nyanläggning av lekplatser och utegym.
  • Upprättande av drift- och underhållsplan.
  • HIC-Mätning av stötdämpande underlag. Enligt standard SS-EN 1177:2018. 
  • Utbildning i säkerhet och underhåll av lekplatser.


Alla våra besiktningsmän är certifierade av SERENO Certifiering

Det innebär att vi har relevant kompetens och förmåga att uppfylla krav i enlighet med SS-EN 1176-7:2020.