HIC-Test

HIC-Test


FRG Lekplatsbesiktning har utfört HIC-mätningar sedan 2010 i hela Norden, Roland är även medlem av ISSS


Vi utför HIC-tester direkt på lekplatsytan, med minimalt avbrott och utan skador på befintlig yta eller material.


För att säkerställa att utrustningen vi använder uppfyller ställda krav och ger tillförlitliga resultat sker kalibrering av provhuvudets accelerometer vartannat år enligt SS-EN 1177, 4.3.1.2:2018. 


Vi deltar varje år sedan 2012 tillsammans med flertal laboratorier i Europa i bestämning av kritisk fallhöjd som organiseras av OFI.  


Besiktning av stötdämpande underlag

För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall från lekredskap är det viktigt att det stötdämpande underlaget oavsett typ av underlag är av rätt kvalitet samt att det är installerat enligt de instruktioner och anvisningar som krävs enligt leverantörer och Svensk standard (SS-EN 1176:2017 och SS-EN 1177:2018).


Det enda professionella sättet att säkerställa att en lekplats eller ett säkerhetsområde har tillräcklig stötdämpande förmåga och överensstämmelse med SS-EN-1177:2018, är att utföra ett HIC-test på det stötdämpande underlaget.


Testning utförs på en mängd olika material som:

Bark

Flis

Sandmaterial

System för konstgräs

Platsgjutet gummi

Gummimattor


Två metoder för HIC-tester finns i EN-1177: 2018.

Metod 1 är för bestämning av den kritiska fallhöjden för att möjliggöra fullständig och detaljerad bekräftelse av en produkts sortiment av lämplighet. 

HIC-Utrustningen som vi använder för denna metod är utvecklad och tillverkad i Schweiz.


Metod 2 beskriver ett falltest på plats, utan bestämning av kritisk fallhöjd för att möjliggöra, vid installation eller vid perioder senare i dess livstid, en bekräftelse på underlagets stötdämpande förmåga på den specifika provplatsen.

HIC-Utrustningen som vi använder för denna metod är utvecklad och tillverkad i Frankrike.


Enligt SS-EN 1176-1:2017 kontrolleras den acceptabla stötdämpande förmågan efter installation av stötdämpande underlag.

Enligt SS-EN 1176-7, 6.1:2020 ska en provning utföras av någon med erfarenhet och resurser för sådana tester.