Utbildning

Våra utbildningar leds av en certifierad besiktningsman med flerårig erfarenhet inom kursverksamhet och riktar sig till dig som vill lära dig mer om lekplatssäkerhet och hur man håller en lekplats säker över tid.


Du arbetar troligen med drift och underhåll idag, antingen på park- och fastighetssidan eller så kanske du ansvarar för skol- eller förskolgårdar.

Utbildningen syftar till att ge dig de baskunskaper som behövs för att identifiera fel, förstå ett besiktningsprotokoll och lekplatsstandarden samt i vilket skede åtgärder bör/ska göras på en lekplats.


Utbildningen är både teoretisk och praktisk.


Detta kommer du lära dig:

  •  Baskunskaperna som behövs för att identifiera fel på en lekplats.
  •  I vilket skede åtgärder bör/måste göras på en lekplats.
  •  Hur du håller en lekplats säker över tid.
  •  Att förstå ett besiktningsprotokoll.
  •  Lekplatsstandarden SS-EN 1176.


Skräddarsydda utbildningar. 

Vi kan även skräddarsy utbildningen efter era behov med mindre grupper. Kursen sker på er arbetsplats eller närliggande kurslokal. 

För mer information och priser kontakta oss här.