Global Utveckling

FRG Lekplatsbesiktning arbetar aktivt i flertal internationella arbetsgrupper och svenska kommittén SIS/TK 379 Lekredskap.

Huvudsyftet med standardisering av lekredskap är att minimera riskerna för att barn förolyckas eller allvarligt skadas vid lek. Samtidigt gäller det att hitta en "lagom" säkerhetsnivå. Lekvärdet ska främjas så att lekplatserna inte blir ointressanta.


Målet med kommitténs arbete är att:

  • Aktivt påverka europeisk standardisering på lekredskapsområdet.
  • Kontinuerligt revidera och komplettera befintliga europastandarder i takt med att nya krav från konsumenter och nya erfarenheter från standardernas användare kommer fram.
  • Aktivt påverka innehållet i standarderna, samt att sprida användningen av dem i Sverige.


Internationella arbetsgrupper

ISO/TC 83 WG8 Playground Equipment.

CEN/TC 136/SC 1 (Interpretation Panel) Arbetsgrupp som behandlar frågor/tolkningar av standard EN-1176.

CEN/TC 136/SC 1/WG1 Surfacing. (Stötdämpande underlag).

CEN/TC 136/SC 1/WG 15 Maintenance and operation of playgrounds. ( Drift och Underhåll av lekplatser).

CEN/TC 136/SC 1/WG16 Fully enclosed play equipment (Innesluten lek).

CEN/TC 136/WG 26 Outdoor fitness equipment. (Utegym).


Svenska kommittén

SIS/TK 379 Lekredskap

Representant i Svenska delegationen vid CEN/TC 136/SC1.

Medlem av Svenska Institutet för Standarder.