Global Utveckling

Global utveckling


FRG Lekplatsbesiktning arbetar aktivt i flertal internationella och svenska arbetsgrupper där vi är med och fastställer regler och krav för lekplatser och utegym.

Huvudsyftet med standardisering av lekredskap och fitnessutrustning är att minimera riskerna för att eventuella olyckor eller allvarliga skador uppstår.

Samtidigt gäller det att hitta en "lagom" säkerhetsnivå. 


Målet med arbetsgrupperna är att:

  • Aktivt påverka europeisk standardisering på lekredskapsområdet.
  • Kontinuerligt revidera och komplettera befintliga europastandarder i takt med att nya krav från konsumenter och nya erfarenheter från standardernas användare kommer fram.
  • Aktivt påverka innehållet i standarderna, samt att sprida användningen av dem i Sverige.


Internationella arbetsgrupper

ISO/TC 83 WG8 Playground Equipment.

CEN/TC 136/SC 1 (Interpretation Panel) Arbetsgrupp som behandlar frågor/tolkningar av standard EN-1176.

CEN/TC 136/SC 1/WG1 Surfacing. (Stötdämpande underlag).

CEN/TC 136/SC 1/WG 15 Maintenance and operation of playgrounds. ( Drift och Underhåll av lekplatser).

CEN/TC 136/SC 1/WG16 Fully enclosed play equipment (Innesluten lek).

CEN/TC 136/WG 26 Outdoor fitness equipment. (Utegym).


Svenska kommittén

SIS/TK 379 Lekredskap.

SIS/TK 554 Sport och fritid.

Representant i Svenska delegationen vid CEN/TC 136/SC1.

Medlem av Svenska Institutet för Standarder.