Om oss

Om oss


FRG Lekplatsbesiktnings mål är att alla barn ska få leka i en säker och stimulerande trygg och lämplig miljö. Enligt FN:s barnkonvention ska barns miljöer och lekplatser vara säkra och tillgängliga. 


FRG Lekplatsbesiktning har utfört säkerhetsbesiktningar av lekplatser sedan 2005.
Sedan 2006 uppfyller vi kraven i certifieringsreglerna avseende besiktningsmän av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177.


2010 började företaget även att utföra provning av stötdämpande underlag utifrån SS-EN 1177.

Sedan 2012 deltar vi aktivt i standardiseringsarbetet i Europa för SS-EN 1176-1177 och SS-EN 16630. 


Vi arbetar utifrån kvalitets-och miljöledningssystemet ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Som en del i FRG Lekplatsbesiktnings miljöarbete erbjuder vi våra kunder digitala och miljösmarta faktureringsalternativ.