HIC-Test

HIC-Test

Head Impact Criterion


FRG Lekplatsbesiktning har utfört HIC-provning sedan 2010 i hela Norden, vi är medlem i den Internationella Organisationen ISSS.

Vi deltar varje år sedan 2012 tillsammans med flertal laboratorier i Europa i bestämning av kritisk fallhöjd som organiseras av OFI.


Provning av underlagets stötdämpande förmåga.

För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall från lekredskap och fitnessutrustning är det viktigt att det stötdämpande underlaget oavsett typ av underlag är av rätt kvalitet samt att det är installerat enligt de instruktioner och anvisningar som krävs enligt leverantörer och svensk standard SS-EN 1176:2017 och SS-EN 1177:2018.

HIC-prov utförs direkt på det stötdämpande underlaget, med minimalt avbrott och utan skador på befintlig yta eller material.


Det enda professionella sättet att säkerställa att en lekplats eller utegyms underlag har tillräcklig stötdämpande förmåga och överensstämmelse med SS-EN-1177:2018 är att utföra ett HIC-prov på det stötdämpande underlaget.

För att säkerställa att utrustningen vi använder uppfyller ställda krav och ger tillförlitliga resultat sker kalibrering av provhuvudets accelerometer vartannat år enligt SS-EN 1177, 4.3.1.2:2018.


HIC-prov utförs åt besiktningsmän, entreprenörer, tillverkare av stötdämpande underlag och förvaltare av lekplatser, skolor, förskolor och utegym direkt på plats eller i laboratorie.


Provning utförs på en mängd olika material som:

Bark

Flis

Sandmaterial

System för konstgräs

Platsgjutet gummi

Gummimattor

Gummiasfalt


Två metoder för HIC-provning finns i EN-1177: 2018.

Metod 1 är för bestämning av den kritiska fallhöjden för att möjliggöra fullständig och detaljerad bekräftelse av en produkts sortiment av lämplighet. 

HIC-Utrustningen som vi använder för denna metod är utvecklad och tillverkad i Schweiz.


Metod 2 beskriver ett falltest på plats, utan bestämning av kritisk fallhöjd för att möjliggöra, vid installation eller vid perioder senare i dess livstid, en bekräftelse på underlagets stötdämpande förmåga på den specifika provplatsen.

HIC-Utrustningen som vi använder för denna metod är utvecklad och tillverkad i Frankrike.


Enligt SS-EN 1176-1:2017 kontrolleras den acceptabla stötdämpande förmågan efter installation av stötdämpande underlag.

Enligt SS-EN 1176-7, 6.1:2020 ska en provning utföras av någon med erfarenhet och resurser för sådana tester.