Om oss

FRG Lekplatsbesiktnings mål är att alla barn ska få leka i en säker och stimulerande trygg och lämplig miljö. Enligt FN:s barnkonvention ska barns miljöer och lekplatser vara säkra och tillgängliga. 


FRG Lekplatsbesiktning AB har utfört säkerhetsbesiktningar av lekplatser sedan 2005. Sedan 2006 är Roland och Anders certifierade utifrån Swedacs krav på personcertifiering. 2010 började företaget även att utföra provning av stötdämpande underlag utifrån EN 1177.

Sedan 2012 deltar vi aktivt i standardiseringsarbetet i Europa för EN 1176-1177 och EN 16630. 


Vi arbetar utifrån kvalitets-och miljöledningssystemet ISO 9001:2008 och ISO 14001:2008.

Som en del i FRG Lekplatsbesiktnings miljöarbete erbjuder vi våra kunder digitala och miljösmarta faktureringsalternativ.