Utegym

Utegym och Fitnessutrustning


Årlig besiktning ska genomföras för att fastställa fitnessutrustningens skick med avseende på driftsäkerhet utifrån standard

SS-EN 16630:2015.

Våra besiktningsmän är certifierade av RISE.


Besiktning av stötdämpande underlag

För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall från fitnessutrustning är det viktigt att det stötdämpande underlaget oavsett typ av underlag är av rätt kvalitet samt att det är installerat enligt de instruktioner och anvisningar som krävs enligt leverantörer och svensk standard SS-EN 16630:2015 och SS-EN 1177:2018.

Vid behov ska HIC-prov av stötdämpande underlag utföras.


HIC-prov utförs åt tillverkare av stötdämpande underlag och förvaltare av utegym direkt på plats eller i laboratorie.


Testning utförs på en mängd olika material som:

Bark

Flis

Sandmaterial

System för konstgräs

Platsgjutet gummi

Gummimattor

Gummiasfalt